Bileigarar oppfordrast til å sjekke når bilen skal til EU-kontroll

Hugs EU-kontrollen

Det vert ikkje lenger sendt eige brev til bileigarar frå Statens vegvesen om fristen for EU-kontroll.
Frå 2010 vil informasjonen koma i det årlege brevet som sendast med oblatane.
Kva kjørety skal kontrollerast?

Bilar med tilleten totalvekt 3500 kg eller mindre

 • Kontrollerast fyrste gong fjerde året etter fyrstegongsregistrering
 • Deretter kvart andre år

Bilar og tilhengarar med tilleten totalvekt over 3500 kg, alle bilar som er registrert for 10 personer eller fleire samt drosjer og ambulansar:

 • Kontrollerast fyrste gong andre året etter fyrstegongsregistrering
 • Deretter årleg

Kontrollmånaden vert gjeven av siste siffer på kjøretyet sitt registreringsnummer.

ONLINE TIMEBESTILLING

BESTILL TIME I DAG

BESTILL TIME
 • nummer med 1 som siste siffer framstillast i januar
 • nummer med 2 som siste siffer framstillast i februar
 • nummer med 3 som siste siffer framstillast i mars
 • nummer med 4 som siste siffer framstillast i april
 • nummer med 5 som siste siffer framstillast i mai
 • nummer med 6 som siste siffer framstillast i juni
 • nummer med 7 som siste siffer framstillast i november
 • nummer med 8 som siste siffer framstillast i august
 • nummer med 9 som siste siffer framstillast i september
 • nummer med 0 som siste siffer framstillast i oktober

Kjøretøyet kan kontrollerast inntil fire månader i førekant av kontrollmånaden.
Ta kontakt for time her!    Pris KR. 1105,-
Du kan sjekke når din bil skal til eu-kontroll her.

© 2022 Leikanger Auto As Hanahaug 10 Leikanger 6863, Norway