Bileigarar oppfordrast til å sjekke når bilen skal til EU-kontroll

Hugs EU-kontrollen

Det vert ikkje lenger sendt eige brev til bileigarar frå Statens vegvesen om fristen for EU-kontroll.
Frå 2010 vil informasjonen koma i det årlege brevet som sendast med oblatane.
Kva kjørety skal kontrollerast?

Bilar med tilleten totalvekt 3500 kg eller mindre

 • Kontrollerast fyrste gong fjerde året etter fyrstegongsregistrering
 • Deretter kvart andre år

Bilar og tilhengarar med tilleten totalvekt over 3500 kg, alle bilar som er registrert for 10 personer eller fleire samt drosjer og ambulansar:

 • Kontrollerast fyrste gong andre året etter fyrstegongsregistrering
 • Deretter årleg

Neste frist for EU-kontroll beregnes alltid ut fra dato for når du tok hovedkontrollen.

ONLINE TIMEBESTILLING

BESTILL TIME I DAG

BESTILL TIME

  Hvor lang tid i forveien kan du ta EU-kontroll?

  Så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen er det opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen. Fristen er endelig, så beregn nok tid til å få gjennomført hovedkontroll, rette eventuelle mangler og få utført etterkontroll. Det gis som regel ikke utsettelse på fristen. Vi sender deg en påminnelse om EU-kontroll to måneder før fristen går ut.

  Fleksibiliteten gjør at du kan gjennomføre kontrollen sommeren før, selv om kontrollfristen er på vinteren. Har du for eksempel en bil eller bobil som kun brukes om sommeren, eller du planlegger en lengre tur til utlandet, kan du ta EU-kontrollen når det passer deg.

  Hvordan beregnes neste frist for kontroll?

  Neste frist for EU-kontroll beregnes alltid ut fra dato for når du tok hovedkontrollen, og ikke for når du eventuelt tok etterkontroll. Tar du hovedkontrollen mindre enn to måneder før fristen din går ut, vil den opprinnelige fristen bli stående som utgangspunkt for neste EU-kontroll.

Kjøretøyet kan kontrollerast inntil fire månader i førekant av kontrollmånaden.
Ta kontakt for time her!    Pris KR. 1090,-
Du kan sjekke når din bil skal til eu-kontroll her.

© 2017 Leikanger Auto As Hanahaug 10 Leikanger 6863, Norway