OPPSUMMERING

Navn: Rune Stølen
Født: 20 August 1977
Address: Leikanger
Email: rune@leikangerauto.no
Mobil: 47255412

PROFIL

Stort sett ein blid og grei kar som alltid har hatt intresse for skruing og bil. Eg har sambuar og 2 born. Hovedintressa mi utanom yrket og familien må seiast å være trening med tyngde på styrketrening.
Har jobba for Lerum i 3 år og Leikanger Fruktlager, Linjebygg og Coca Cola som ekstarhjelp/sesongarbeidar.
Tok læretida på Opus AS i Førde og fagbrev i 2006. Sidan det har eg jobba på Opus, Berge & Co og Leikanger Auto.
I rolla mi som teknisk leiar ved Leikanger Auto er eg oppteken av at ting vert gjort ihht reglane og at kunden vert ivareteken på best mogeleg måte. Eg har ei stor ærekjensle ovenfor faget mitt og kvaliteten i arbeidet er derfor veldig viktig.

NØKKEL OPPLYSNINGER

Vi kombinerer kvalitet og kunnskap til ein rimelig pris.

PERSONELL

Vi har personell og erfaring til å utføre jobben på ein riktig måte.

Tilgang

Jobben utføres med til avtalt tid.

MY SKILLS

Tire and Wheel Services 95%
Lube, Oil and Filters 72%
Belts and Hoses 60%
Engine Diagnostics 92%
Brake Repair 75%
Air Conditioning 89%
© 2019 Leikanger Auto As Hanahaug 10 Leikanger 6863, Norway